Mnogi budući roditelji nisu upoznati sa mogućnostima regenerativne medicine, a u isto vreme smo svedoci napretka u biotehnologiji. Sa druge strane stalno vidimo kako se traže sredstva za lečenje i/ili traženje donora za transplantacije. Zato je važno znati koje...