Cenovnik

Drago nam je da ste rešili da sačuvate  matične ćelije u najvećoj banci matičnih ćelija na Balkanu i jednoj od najvećih u Evropi.

 

Dostigli smo maksimum sa akreditacijama i sertifikatima, uključujući i AABB, zato i predlažemo najkvalitetnije usluge iz oblasti krioprezervacije.

* Mogućnost plaćanja na rate preko banke

* U slučaju blizanačke trudnoće, imate popust od 50% na cenu iz ugovora za odabranu opciju za blizanca

* Po isteku ugovora, isti se može obnoviti na novih 5 godina po ceni od 250 EU

* Posle vaše online porudžbine, dogovorićemo se o potpisivanju ugovora

Zašto izabrati Biohelleniku?

Produženje ugovora o čuvanju matičnih ćelija

Biohellenika ima ugovor o produženom čuvanju sa bankom matičnih ćelija BIOVAULT TECHNICAL LTD UK u slučaju da zbog određenih okolnosti ne može da nastavi sa čuvanjem i sa radom.

Stroga pravila za transport matičnih ćelija

IATA (International Air Transport Assocation) pravila – uzorci su upakovani u tri sloja po regulativi IATA za biološki sadržaj, Kategorija B za biološki materijal, instrukcije za pakovanje 650

Osiguranje i odšteta – u slučaju gubljenja, oštećenja ili uništenja uzorka za vreme transporta

ISB 128 sistem za jedinstven barkod (International Society of Blood Transfusion) – u skladu sa međunarodnom specifikacijom o sigurnom prosleđivanju uzorka od donora

Jedinstvena tehnologija izolacije matičnih ćelija

PCR (Polzmerase Chain Reaction) u realnom roku – biološka ispitivanja se vrše po sistemu PCR kontrole, radi se tipizacija i tačno brojanje ćelija

Signal za bakterije – upotrebljava se zatvoren sistem za aerobno i anaerobno otkrivanje bakterija

Bactec – potpuno automatizovan zatvoren sistem za otkrivanje razvijanja mikroba, bez mogućnosti kontaminacije

Vitec Biomerieux – Sistem za tačnu mikrobiološku identifikaciju kontaminacije i testitanje na osetljivost antibiotika

Čuvanje isključivo matičnih ćelija

Biološki uzorak se obrađuje da bi se izdvojile samo matične ćelije. Izdvajanje eritrocita iz konačne količine matičnih ćelija omogućava drugim članovima porodice da uoptrebe te matične ćelije. Čuvaju se u više krioampula za višekratnu upotrebu.

Vitalnost iznad srednjeg međunarodnog nivoa

Biohellenika je uspela da održi vitalnost matičnih ćelija posle odmrzavanja je visoka (veća od 96%), za razliku od međunarodnog proseka (80%)

Stroga kontrola i sigurnost

Laboratorije – ulaz je dozvoljen samo ovlašćenim licima koji poseduju šifru i otisak
prsta pri ulazu/izlazu

“Čiste sobe”– kontrola vazduha 24/7/365 putem specijalnih sistema i alarma

Sistemi za temperaturu i krio nadzor – obezbeđena kontrola, putem zapisa i monitoring nivoa tečnog azota, povezanost svakog kontejnera sa telefonskom centralom koji automatski obaveštava osoblje kao i članove upravnog odbora u slučaju provale

Alarmni sistem za očitavanje promena nivoa kiseonika/azota – u slučaju da je odnos nivoa kiseonika/azota promenjen, ventilacioni sistem se automatski aktivira. Alarm se uključuje.

Čuvanje – dva genertora osiguravaju neprekidan proces rada elektro sistema

Celokupan sistem sigurnosnih kamera i protivpožarni sistem – automatsko uključivanje

 

Pomoć prilikom terapija

Naučni tim Biohellenike se sastoji od profesora – članova Katedre Medicinskog fakulteta “Aristotel” iz Soluna, i od stručnjaka NHRF, koji su vama na raspolaganju u hitnim slučajevima i sa neophodim informacijama vezanim za vasu porodicu.

Kada rešite da sačuvate matične ćelije na porođaju, nastupa trenutak izbora banke matičnih ćelija, koja će čuvati vaš uzorak. Pogledajte zašto smatramo da smo pravi izbor

Uzorci se mogu upotrebiti za lečeenje u celom svetu

Striktna kontrola kvaliteta – 95% vitalnost matičnih ćelija

Siguran transport DHL om

Medicinsko čuvanje –  kvalitetni laboratorijski testovi i medicinski izvestaj

Ugovor sa Biohellenikom

Naučni tim Biohellenike vam je na raspolaganju u svako doba

Sačuvajte matične ćelije

na porođaju

Uložite u budućnost i zdravlje vašeg deteta!