Dobro došli u Biohelleniku

Biohellenika je banka matičnih ćelija i biotehnološko društvo, osnovano 2006. god. Naš tim je sastavljen od visoko obrazovanih naučnika. U laboratorijama Biohellenike možete sačuvati matične ćelije na porođaju - iz krvi pupčane vrpce, cele dužine pupčane vrpce i placente i VSELs ćelije, matične ćelije iz masnog tkiva i iz mlečnih zuba.

 

Uspešno upotrebljeni uzorci sašuvanih matičnih ćelija iz umbilikalne krvi u bolnicama širom Evrope i SAD (katedra za hematologijju univerziteta Duke) 

   

Upotreba više od 1000 autolognih transplantacija matičnim ćelijama  

 

Ko smo mi?

Biohellenika je najveće biotehnološko društvo u Grčkoj i jedna od najvećih banaka matičnih ćelija u Evropi. Specializovani smo za obradu, izolaciju i krioprezervaciju matičnih ćelija iz krvi i placente.

Naše bogato mnogogodišnje iskustvo je uloženo u autologno lečenje matičnim ćelijama po celom svetu.

Posedujemo sopstvene laboratorije u Solunu (2500 m²) i u Atini (800m²) za čuvanje krioampula i za klinička ispitivanja u saradnji sa kvalifikovanim specijalistima i medicinskim timom.

Osim u Srbiji (Niš, Beograd, Novi Sad i Kruševac), Biohellenika ima kancelarije u Grčkoj, Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Kipru, Velikoj Britaniji, Italiji i Filipinima.

Dostigli smo maksimalan broj akreditacija i sertifikata, obaveznih i neobaveznih, iz oblasti matičnih ćelija i tkiva, uključujući i sertifikat Američke asocijacije banaka krvi.

Zašto izabrati Biohelleniku?

Produženje ugovora o čuvanju matičnih ćelija

Biohellenika ima ugovor o produženom čuvanju sa bankom matičnih ćelija BIOVAULT TECHNICAL LTD UK u slučaju da zbog određenih okolnosti ne može da nastavi sa čuvanjem i sa radom.

Stroga pravila za transport matičnih ćelija

IATA (International Air Transport Assocation) pravila – uzorci su upakovani u tri sloja po regulativi IATA za biološki sadržaj, Kategorija B za biološki materijal, instrukcije za pakovanje 650

Osiguranje i odšteta – u slučaju gubljenja, oštećenja ili uništenja uzorka za vreme transporta

ISB 128 sistem za jedinstven barkod (International Society of Blood Transfusion) – u skladu sa međunarodnom specifikacijom o sigurnom prosleđivanju uzorka od donora

Jedinstvena tehnologija izolacije matičnih ćelija

PCR (Polzmerase Chain Reaction) u realnom roku – biološka ispitivanja se vrše po sistemu PCR kontrole, radi se tipizacija i tačno brojanje ćelija

Signal za bakterije – upotrebljava se zatvoren sistem za aerobno i anaerobno otkrivanje bakterija

Bactec – potpuno automatizovan zatvoren sistem za otkrivanje razvijanja mikroba, bez mogućnosti kontaminacije

Vitec Biomerieux – Sistem za tačnu mikrobiološku identifikaciju kontaminacije i testitanje na osetljivost antibiotika

Čuvanje isključivo matičnih ćelija

Biološki uzorak se obrađuje da bi se izdvojile samo matične ćelije. Izdvajanje eritrocita iz konačne količine matičnih ćelija omogućava drugim članovima porodice da upotrebe te matične ćelije. Čuvaju se u više krioampula za višekratnu upotrebu.

Vitalnost iznad srednjeg međunarodnog nivoa

Biohellenika je uspela da odrzi vitalnost maticnih celija nakon odmrzavanja iznad prosečne na svetskom nivou ( 80%), a to je vise od 96% .

Stroga kontrola i sigurnost

Laboratorije – ulaz je dozvoljen samo ovlašćenim licima koji poseduju šifru i otisak
prsta pri ulazu/izlazu

“Čiste sobe”– kontrola vazduha 24/7/365 putem specijalnih sistema i alarma

Sistemi za temperaturu i krio nadzor – obezbeđena kontrola, putem zapisa i monitoring nivoa tečnog azota, povezanost svakog kontejnera sa telefonskom centralom koji automatski obaveštava osoblje kao i članove upravnog odbora u slučaju provale

Alarmni sistem za očitavanje promena nivoa kiseonika/azota – u slučaju da je odnos nivoa kiseonika/azota promenjen, ventilacioni sistem se automatski aktivira. Alarm se uključuje.

Čuvanje – dva generatora osiguravaju neprekidan proces rada elektro sistema

Celokupan sistem sigurnosnih kamera i protivpožarni sistem – automatsko uključivanje

 

Pomoć prilikom terapija

Naučni tim Biohellenike se sastoji od profesora – članova Katedre Medicinskog fakulteta “Aristotel” iz Soluna, i od stručnjaka NHRF, koji su vama na raspolaganju u hitnim slučajevima i sa neophodim informacijama vezanim za vasu porodicu.

Laboratorije Biohellenike

Naši patenti

Želim da sačuvam matične ćelije

Da imam zdravu i srećnu porodicu

Partneri Biohellenike

Biohellenika je specijalan partner „Nacionalnog fonda za naučna istraživanja“ /NHRF/ u oblasti krioprezervacije matičnih ćelija, regenerativne medicine i terapije.

  • Nacionalni centar za tehnološki razvoj (CERTH), Atina
  • Univerzitet „Aristotel“(AUTh), Solunu
  • Univerzitet u Atini
  • Akademija fondacije za medicinska i biološka istaživanja u Atini (AAFMBR)
  • Univerzitet „Demokrit“ u Aleksandropulisu
  • Univerzitet „Duke“ SAD
  • Berlinski Institut za medicinska istraživanja u Nemačkoj
  • Iranski institut „Mashhad“

Čuvanje matičnih ćelija iz umbilikalne krvi u Biohellenici

Mi smo najveća banka matičnih ćelija na Balkanu i jedna od najvećih u Evropi. Visok kvalitet je dokaz!

Kod nas dobijate sertifikat sa tačnim brojem sačuvanih matičnih ćelija, jer koristimo najmoderniju tehnologiju za njihovu izolaciju i brojanje