Kakva je razlika između autologne i alogene transplantacije matičnim ćelijama?

U medicini postoje dva osnovna tipa transplantacija – autologno i alogeno.
Osnovna razlika izmedju autologne i alogene transplantacije matičnim ćelijama je u donoru matičnih ćelija.

 

Autologus: Auto što znači sam sebi. Što znači, da se za transplantaciju upotrebljavaju sopstvene ćelije pacijenta, pacijent je sebi donor.

 

Alogeno: Allo znači drugo. Matične ćelije kod alogene transplantacije su od  dugog lica – ili odgovarajućeg donora ili donora koji je u srodstvu.

Razlika između autologne i alogene transplantacije matičnim ćelijama

 

Sve vrste terapija matičnim ćelijama moraju da imaju tkz GMP ( dokaz primene dobre proizvođačke prakse). Osnovne razlike između alogenih i autolognih  izvori ćelija za terapije. Alogene terapije se daju na većim serijama nevezanih donorskih tkiva ( kao koštana srž), dok autologne terapije se izvode kao jedna serija kod lečenog pacijenta.

Autologne transplantacije matičnim ćelijama

Kod ovog tipa transplantacije prvi korak je izvlačenje sopstvenih matičnih ćelija. To može biti uzeto ili na rođenju ili iz koštane srži.

Sve više roditelja se odlučuje da sa sačuva sosptvene matične ćelije  prilikom rođenja deteta što je najbolja opcija.  Tada je uzimanje lako, bezbedno i bezbolno iz krvi pupčane vrpce,  same pupčane vrpce ili placente, i to su hematopetske i mezenhimalne. Te matične ćelije bebe su mlade i intaktne.

Pročitajte: Vrste matičnih ćelija

Ali, ako ste odrasla osoba i nemate sačuvane matične ćeije, u datom momentu mogu biti uzete od vas  u teškom procesu iz koštame srži, da bi se obradile i nakon toga vratile u vaše telo kao transplant kada je bolest već prisutna. Ćelije koje se uzimaju/izvlače iz koštane srži su samo hematopoetske. U tom trenutku imuni sistem je slab i ne zna se da li su te matične ćelije odgovarajuće u procesu lečenja. Osim toga, te matične ćelije su već opterećene, nose sve preležane bolesti, lekove koji su uneti u organizam itd.

Prednosti autologne transplantacije matičnim ćelijama

  • Uvek postoji tkivna kompatibilnost-nema potrebe za ispitivnjima dra li su odgovarfajuće i da li se mogu upotrebiti.
  • Ne mogu biti odbačene od organizma-kod alogenih transplantacija postoji rizik od tkz „bolesti presađivanja“- uprkos kompatibilnosti, telo odbacuje tuđe matične ćelije.
  • Sačuvane na rođenju, matične ćelije imaju veću sposobnost lečenja.

 

 

Rizici kod autologne transplantacije matičnih ćelija

Kod autologne transplantacije obolelog od raka, uzete su matične ćelije iz koštane srži i one ne mogu da izazovu efekat „ dodatak kod raka“. Taj dodatak moze da propadne , što znači, da transplantacija matičnih ćelija ne ulazi u koštanu srž i ne stvara odgovarajuće krvne ćelije.

Drugi nedostatak je, imuni sistem je isti kao i pre transplantacije. Što znači, da su ćelije raka uspele da izbegnu napad imunog sistema i imaju mogućnost da se pojave ponovo.

Ovaj način transplantacije se upotrebljava za lečenje različitih vrsta bolesti- leukemije, limfomi i mnogobrojni mielomi. Nekda se upotrebljavaju i lečenju drugih vrsta raka kao rak testisa i neuroblastomi i  kod nekih vrsta raka kod dece. Lekari koriste autologne transplantacije i kod drugih bolesti, kao multipla skleroza (MS) i sistemski lupus eritematoza (lupus).

Postoje različita klinička ispitivanja za lečenje različitih bolesti matičnim ćelijma, uključujući i lečenje pneumonije izazvane korona virusom.

Ako očekujete bebu, pozovite nas za više informacija i za konsutacije čuvanja matičnih ćelija.

Rađanje je taj jedinstveni trenutak kada možete  sačuvati matične ćelije vašeg deteta. Pozovite nas za više informacija o prednostima čuvanja matičnih ćelija u Biohellenici.

Zašto izabrati Biohelleniku?

Uzorci se mogu upotrebiti za lečeenje u celom svetu

Striktna kontrola kvaliteta – 95% vitalnost matičnih ćelija

Siguran transport DHL om

Medicinsko čuvanje –  kvalitetni laboratorijski testovi i medicinski izvestaj

Ugovor sa Biohellenikom

Naučni tim Biohellenike vam je na raspolaganju u svako doba

Produženje ugovora o čuvanju matičnih ćelija

Biohellenika ima ugovor o produženom čuvanju sa bankom matičnih ćelija BIOVAULT TECHNICAL LTD UK u slučaju da zbog određenih okolnosti ne može da nastavi sa čuvanjem i sa radom.

Stroga pravila za transport matičnih ćelija

IATA (International Air Transport Assocation) pravila – uzorci su upakovani u tri sloja po regulativi IATA za biološki sadržaj, Kategorija B za biološki materijal, instrukcije za pakovanje 650

Osiguranje i odšteta – u slučaju gubljenja, oštećenja ili uništenja uzorka za vreme transporta

ISB 128 sistem za jedinstven barkod (International Society of Blood Transfusion) – u skladu sa međunarodnom specifikacijom o sigurnom prosleđivanju uzorka od donora

Jedinstvena tehnologija izolacije matičnih ćelija

PCR (Polzmerase Chain Reaction) u realnom roku – biološka ispitivanja se vrše po sistemu PCR kontrole, radi se tipizacija i tačno brojanje ćelija

Signal za bakterije – upotrebljava se zatvoren sistem za aerobno i anaerobno otkrivanje bakterija

Bactec – potpuno automatizovan zatvoren sistem za otkrivanje razvijanja mikroba, bez mogućnosti kontaminacije

Vitec Biomerieux – Sistem za tačnu mikrobiološku identifikaciju kontaminacije i testitanje na osetljivost antibiotika

Čuvanje isključivo matičnih ćelija

Biološki uzorak se obrađuje da bi se izdvojile samo matične ćelije. Izdvajanje eritrocita iz konačne količine matičnih ćelija omogućava drugim članovima porodice da uoptrebe te matične ćelije. Čuvaju se u više krioampula za višekratnu upotrebu.

Vitalnost iznad srednjeg međunarodnog nivoa

Biohellenika je uspela da održi vitalnost matičnih ćelija posle odmrzavanja je visoka (veća od 96%) za razliku od međunarodnog proseka (80%)

Stroga kontrola i sigurnost

Laboratorije – ulaz je dozvoljen samo ovlašćenim licima koji poseduju šifru i otisak
prsta pri ulazu/izlazu

“Čiste sobe”– kontrola vazduha 24/7/365 putem specijalnih sistema i alarma

Sistemi za temperaturu i krio nadzor – obezbeđena kontrola, putem zapisa i monitoring nivoa tečnog azota, povezanost svakog kontejnera sa telefonskom centralom koji automatski obaveštava osoblje kao i članove upravnog odbora u slučaju provale

Alarmni sistem za očitavanje promena nivoa kiseonika/azota – u slučaju da je odnos nivoa kiseonika/azota promenjen, ventilacioni sistem se automatski aktivira. Alarm se uključuje.

Čuvanje – dva generatora osiguravaju neprekidan proces rada elektro sistema

Celokupan sistem sigurnosnih kamera i protivpožarni sistem – automatsko uključivanje

 

Pomoć prilikom terapija

Naučni tim Biohellenike se sastoji od profesora – članova Katedre Medicinskog fakulteta “Aristotel” iz Soluna, i od stručnjaka NHRF, koji su vama na raspolaganju u hitnim slučajevima i sa neophodim informacijama vezanim za vasu porodicu.

Kada rešite da sačuvate matične ćelije na porođaju, nastupa trenutak izbora banke matičnih ćelija, koja će čuvati vaš uzorak. Pogledajte zašto smatramo da smo pravi izbor

Sačuvajte matične ćelije

na porođaju

Uložite u budućnost i  zdravlje vašeg deteta u jednoj od najvećih banaka matičnih ćelija u Evropi – Biohelleniku!

Želim da sačuvam matične ćelije

Da imam zdravu i srećnu porodicu

Čuvanje matičnih ćelija iz umbilikalne krvi u Biohellenici

Mi smo najveća banka matičnih ćelija na Balkanu i jedna od najvećih u Evropi. Visok kvalitet je dokaz!

Kod nas dobijate sertifikat sa tačnim brojem sačuvanih matičnih ćelija, jer koristimo najmoderniju tehnologiju za njihovu izolaciju i brojanje