Biohellenika i sertifikati

Ne nudimo samo kvalitet, već gradimo standarde. Sa našim sertifikatima, akreditacijama, potvrdama i dozvolama garantujemo da smo dobar partner za čuvanje matičnih ćelija vašeg deteta!

AKREDITACIJE

AABB

Biohellenika ima akreitaciju međunarodnog sertifikata AABB, saglasno sa postojećim standardima za obradu i čuvanje krvi iz pupčane vrpce. Akreditacija nije obavezna, ali ona daje mogućnost da matične ćelije mogu biti upotrebljene u svakoj bolnici na svetu.

AKREDITACIJE

Američka asocijacija banaka krvi

Biohellenika ima akreditaciju međunarodnog sertifikata AABB, saglasno sa postojećim standardima za obradu i čuvanje krvi iz pupčane vrpce. Akreditacija nije obavezna, ali ona daje mogućnost da matične ćelije mogu biti upotrebljene u svakoj bolnici na svetu.

SERTIFIKAT

GMP – sistem za proveru kvaliteta

GMP sertifikat, dokaz za dobro skupljanje, obradu i čuvanje matičnih ćelija.

SERTIFIKAT

ISO 9001:2015 – za kvalitet

Potvrda za odobravanje sistema upravljanja kvalitetom Akcionarskog društva Biohellenika, grad Solun, Grčka. Odobreno od Lloyd’s Register Quality Assurance, saglasno standardima za- Sistemi za kontrolu kvaliteta BS EN ISO 9001:2015

AKREDITACIJA

Potvrda o akreditaciji 410-5

Akreditaciju izdaje Nacionalni sistem za akreditacije Grčke kao kompetentne nacionalne institucije za kontrolu kompanija za biotehnologiju i matične ćelije uz saglasnost Evropske direktive № 2006/17/ЕО. U skladu sa odredbama Zakona br 3066/2002 grčke vlade, laboratorije kompanije Biohellenika potpuno odgovaraju najvišim standardima saglasno sa ISO 15189:2007

Naši patenti

Još akreditacija i patenata

Sačuvajte matične ćelije

na porođaju

Uložite u budućnost i  zdravlje vašeg deteta u jednoj od najvećih banaka matičnih ćelija u Evropi – Biohelleniku!