Naše usluge

Umbilikalna krv sadrži veliku količinu matičnih i VSELs ćelija, koje se mogu sačuvati u svrhu budućih lečenja

 

Biohellenika skuplja, obrađuje, izoluje i čuva matične  VSELs ćelije na porođaju.

Opcia A

Skupljanje, obrada, izoliranje i čuvanje matičnih ćelija iz krvi pupčanika

Opcia A + VSELs

Skupljanje, obrada, izoliranje i čuvanje matičnih + VSELs ćelija iz krvi pupčanika

Hematopoetske i mezenhimalne matične ćelije

Prilikom porođaja možete izabrati da sačuvate hematopoetske i mezenhimalne matične ćelije koje će biti uzete i obrađene iz krvi pupčanika. Mlade, intaktne i nose originilni DNK deteta.

Hematopoetske matične ćelije se koriste kod lečenja raka krvi ( bolesti krvi), kao što su leukemija, limfomi, Fankoni anemija, Talasemija minor, ćelijska anemija, kao i kod kliničkih ispitivanja gde se koriste za lečenje infarkta miokarda, teške ishemije ekstremiteta, Brugerova bolest

Mezenhimalne matične ćelije se razlikuju od hematopetskih. One imaju mogućnost transformacije u ćelije kosti, masti, mišića, hrskavice, nervna tkiva, u endotelne ćelije i ćelije koje proizvode hormone. Nalaze primenu u lečenju neuroloških bolesti, kod diabeta tip l, multipl skleroze, šloga, infarkta, opekotina i dr.

Vi i vaše dete ste vlasnici matičnih ćelija koje ostavljate na porođaju. Možete ih upotrebiti za lečenje vašeg deteta ili člana porodice, bez donora.

VSELs ćelije – jedino u Biohellenici

Kao dopunsku usluguu Biohellenika vam pruža mogućnist da sačuvate VSELs ćelije-veoma male embrionalne ćelije kao matične ćelije. Zbog njihove veličine, do sada nije bilo moguće prikupiti tu populaciju. Današnja deca imaju prednost po ovom pitanju od starijih generaacija.

VSELs su najprimitivnije ćelije. One se mogu transformisati u hematopoetske i mezenhimalne matične ćelije.

Prednost VSELs ćelija je da od njih mogu biti stvorene specifične ćelijske linije za svaki organ. U slučaju oštećene jetre, direktno se ubrizgava VSELs ćelijska linija, koja obnavlja i poboljšava normalnu funkciju. Na taj način se izbegava transplantacija organa i odbacivanje donorskog organa se svodi na minimum. Osnovna svrha ovih ćelijskih linija je obnavljanje organa, a ne transplantacija. Ova biotehnologija značajno umanjuje smrtnost, morbiditet i nedostatak organa koji bi mogli da spasu život.

Rađanje je taj jedinstveni trenutak kada možete sačuvati matične ćelije vašeg deteta. Pozovite nas za više informacija o prednostima čuvanja matičnih ćelija u Biohellenici.

Zašto izabrati Biohelleniku?

Uzorci se mogu upotrebiti za lečeenje u celom svetu

Striktna kontrola kvaliteta – 95% vitalnost matičnih ćelija

Siguran transport DHL om

Medicinsko čuvanje –  kvalitetni laboratorijski testovi i medicinski izvestaj

Ugovor sa Biohellenikom

Naučni tim Biohellenike vam je na raspolaganju u svako doba

Produženje ugovora o čuvanju matičnih ćelija

Biohellenika ima ugovor o produženom čuvanju sa bankom matičnih ćelija BIOVAULT TECHNICAL LTD UK u slučaju da zbog određenih okolnosti ne može da nastavi sa čuvanjem i sa radom.

Stroga pravila za transport matičnih ćelija

IATA (International Air Transport Assocation) pravila – uzorci su upakovani u tri sloja po regulativi IATA za biološki sadržaj, Kategorija B za biološki materijal, instrukcije za pakovanje 650

Osiguranje i odšteta – u slučaju gubljenja, oštećenja ili uništenja uzorka za vreme transporta

ISB 128 sistem za jedinstven barkod (International Society of Blood Transfusion) – u skladu sa međunarodnom specifikacijom o sigurnom prosleđivanju uzorka od donora

Jedinstvena tehnologija izolacije matičnih ćelija

PCR (Polzmerase Chain Reaction) u realnom roku – biološka ispitivanja se vrše po sistemu PCR kontrole, radi se tipizacija i tačno brojanje ćelija

Signal za bakterije – upotrebljava se zatvoren sistem za aerobno i anaerobno otkrivanje bakterija

Bactec – potpuno automatizovan zatvoren sistem za otkrivanje razvijanja mikroba, bez mogućnosti kontaminacije

Vitec Biomerieux – Sistem za tačnu mikrobiološku identifikaciju kontaminacije i testitanje na osetljivost antibiotika

Čuvanje isključivo matičnih ćelija

Biološki uzorak se obrađuje da bi se izdvojile samo matične ćelije. Izdvajanje eritrocita iz konačne količine matičnih ćelija omogućava drugim članovima porodice da uoptrebe te matične ćelije. Čuvaju se u više krioampula za višekratnu upotrebu.

Vitalnost iznad srednjeg međunarodnog nivoa

Biohellenika je uspela da održi vitalnost matičnih ćelija posle odmrzavanja je visoka (veća od 96%) za razliku od međunarodnog proseka (80%)

Stroga kontrola i sigurnost

Laboratorije – ulaz je dozvoljen samo ovlašćenim licima koji poseduju šifru i otisak
prsta pri ulazu/izlazu

“Čiste sobe”– kontrola vazduha 24/7/365 putem specijalnih sistema i alarma

Sistemi za temperaturu i krio nadzor – obezbeđena kontrola, putem zapisa i monitoring nivoa tečnog azota, povezanost svakog kontejnera sa telefonskom centralom koji automatski obaveštava osoblje kao i članove upravnog odbora u slučaju provale

Alarmni sistem za očitavanje promena nivoa kiseonika/azota – u slučaju da je odnos nivoa kiseonika/azota promenjen, ventilacioni sistem se automatski aktivira. Alarm se uključuje.

Čuvanje – dva generatora osiguravaju neprekidan proces rada elektro sistema

Celokupan sistem sigurnosnih kamera i protivpožarni sistem – automatsko uključivanje

 

Pomoć prilikom terapija

Naučni tim Biohellenike se sastoji od profesora – članova Katedre Medicinskog fakulteta “Aristotel” iz Soluna, i od stručnjaka NHRF, koji su vama na raspolaganju u hitnim slučajevima i sa neophodim informacijama vezanim za vasu porodicu.

Kada rešite da sačuvate matične ćelije na porođaju, nastupa trenutak izbora banke matičnih ćelija, koja će čuvati vaš uzorak. Pogledajte zašto smatramo da smo pravi izbor

Sačuvajte matične ćelije

na porođaju

Uložite u budućnost i  zdravlje vašeg deteta u jednoj od najvećih banaka matičnih ćelija u Evropi – Biohelleniku!

Želim da sačuvam matične ćelije

Da imam zdravu i srećnu porodicu

Čuvanje matičnih ćelija iz umbilikalne krvi u Biohellenici

Mi smo najveća banka matičnih ćelija na Balkanu i jedna od najvećih u Evropi. Visok kvalitet je dokaz!

Kod nas dobijate sertifikat sa tačnim brojem sačuvanih matičnih ćelija, jer koristimo najmoderniju tehnologiju za njihovu izolaciju i brojanje